Двоен ръст на български компании за финансиране от Европейския фонд за отбрана

Общият бюджет е 8 млрд. евро за периода 2021-2027 г.

Броят на българските организации, които са кандидатствали за финансиране от Европейския фонд за отбрана (EDF), се е удвоил през 2023 година, обяви зам.-министърът на икономиката и индустрията д-р Давид Сукалински при откриването на Националния информационен ден 2024 по въпросите на Фонда, организиран от МИИ.
Зам.-министърът добави, че по данни на Европейската комисия България е страната с най-голям ръст на участие в програмата за 2023 година.
„Български компании и научно-изследователски организации не просто участват активно, но печелят европейско финансиране и изпълняват успешно проекти, финансирани по EDF и неговите предшественици“, каза д-р Сукалински.
Икономическият зам.-министър припомни, че в периода 2021 – 2022 г. 14 проекта с участието на 11 български организации са получили безвъзмездни финансови средства по програмата. Този резултат нарежда страната ни на 17 място от общо 27 държави по брой участия в проекти, финансирани от Фонда. Данните за 2023 година предстои да бъдат оповестени скоро от ЕК, но и сред тях фигурират проекти с българско участие, които ще получат грантово финансиране от бюджета на EDF за 2023 г.
Зам.-министър Сукалински акцентира на това, че през 2021 – 2022 г. България е
била на 14 място по брой участия на малки и средни предприятия във финансирани

проекти. „Това доказва, че нашите компании са иновативни, високотехнологични,
конкурентоспособни и адаптивни, могат да отговорят напълно на високите критерии и
очаквания на ЕС и са способни да участват като пълноценен партньор в консорциуми
редом с големите международни корпорации“, каза още той и призова представителите на българската индустрия, която работи в интерес на сигурността и отбраната, да бъдат още по-активни и да се възползват максимално от Европейския фонд за отбрана.
Европейският фонд за отбрана (EDF) е програма на ЕС за насърчаване на
конкурентоспособността и иновационния капацитет на европейската
отбранителна
технологична и индустриална база. Той е с бюджет от почти 8 млрд. евро за периода
2021-2027 г., от които 2,7 млрд. евро са предназначени за научни изследвания и 5,3
млрд. евро за разработване на продукти
и технологии в областта на отбраната.

Снимка: Министерство на икономиката