Global services

Business services

Екипът на Global Leaders работи с партньорски организации в Европа и извън континента, които познават бизнес средата в конкретния регион и имат контакти за бизнес възможности в целия свят.

Global Leaders работи с индивидуален подход, насочен конкретно към вашия сектор. Групи от експерти покриват всички ключови икономически сектори – от индустрията, туризма, местната власт, строителната индустрия, здравеопазването, хранително-вкусовата промишленост, медиите и др. Помага на компаниите да се интегрират на международния пазар, да повишат устойчивостта си, да популяризират добрите си практики и успешни икономически модели.

BUSINESS SOLUTIONS

Платформата дава и консултантски решения за растежа на бизнеса, използвайки онлайн маркетинг и тактики за оптимизиране на реализациите. Предлага идеи за стартиращи фирми, в пакет с изготвяне на маркетинг план. Предоставя иновативни и персонализирани бизнес услуги. 

Оther services

Global Leaders съдейства на своите партньори за издаване на различни европейски и национални сертификати. Документите могат да бъдат издадени на български или английски език, като помагат за представяне на фирмата и на нейните продукти или услуги пред бизнес партньори и административни органи в България и в чужбина.

Екипът ни консултира своите партньори за инвестиции и намиране на финансиране за иновативни проекти. 

 Условията и таксите за издаването им се уточняват допълнително.

Партньорство с чуждестранни фирми

Платформата Global Leaders съдейства на своите партньори за създаване на контакти и сътрудничество с чуждестранни фирми, с цел разрастване и устойчивост на бизнеса. 

Юридически и административни услуги

Global Leaders съдейства на компаниите, с които партнира, да бъдат юридически обслужени както в България, така и в държави с чуждестранни партньори. Съдейства за посредничеството между бизнеса и законодателните органи, с внасяне на проекти и становища, касаещи по-доброто развитие на икономиката ни и синхронизиране с европейските закони и добри практики. Експертите ни съдействат за организиране на срещи с парламентарни групи и комисии, работни контакти с министерствата, контакти с местната власт и др.

PR услуги и рекламно обслужване

Наш партньор е агенция за публични комуникации VIP COMMUNICATION PR

• Изгражданe на мeдийно лоби

• Комуникационни стратeгии

• Корпоративни комуникации

• Мeдийно планиранe

• Мeдийно покритиe

• Повeдeниe прeд мeдии

• Подготовка за рeчи

• Прeвантивeн кризисeн PR

• Пресконференции

• Рeклама

• Събития и презентации

• Управление на репутация

• Фирмeна идeнтификация

Повече информация тук: https://vipcompr.com/#services