ЕК с подкрепа за ефетивна информационна кампания за въвеждане на еврото у нас

Подписано бе споразумение за партньорството ни с европейските институции

Споразумение за партньорство между Европейската комисия (ЕК) и Република България за организиране на информационни и комуникационни кампании относно въвеждането на еврото
у нас бе подписано от вицепремиера и министър на финансите Людмила Петкова,
изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Валдис
Домбровскис и от европейския комисар по икономика Паоло Джентилони
в Люксембург.
„Това е важен сигнал за българското общество и нашите партньори, че
европейските институции
подкрепят пътя на България към пълноценната ѝ
интеграция. Правителството ще продължи да работи усилено за подготовката
на страната ни за присъединяването към еврозоната“, заяви министър Петкова.
Документът предвижда координиране на усилията на българските и
европейските власти с цел повишаване
на обществената информираност за
функционирането на Икономическия и паричен съюз, както и да се
подпомогне плавната смяна на лева с евро. Споразумението се основава на
актуализираната през февруари 2024 г. Комуникационна стратегия за
информация и публичност на присъединяването на страната към еврозоната ,
която цели да запознае гражданите и бизнеса с всички практически аспекти на
въвеждането на единната европейска валута като официално разплащателно
средство у нас чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна
информация.
С подписването на Споразумението за партньорство Европейската
комисия се съгласява
да подкрепи поредица от комуникационни дейности,
които да бъдат изпълнени в рамките на планираната от българските
институции мащабна национална информационна кампания, като например
проучвания на общественото мнение, изработване на рекламни материали и
публикации, провеждане на конференции и семинари, изложби, медийни
кампании и други, като целта е да се осигури синхрон с посланията, които
държавите-членки на еврозоната са приели като полезни за страни, чието
присъединяване предстои.

Партньорството между България и Европейската комисия за ефективна
комуникационна кампания
за въвеждането на еврото у нас влиза в сила от
датата на подписването на документа и автоматично ще престане да е в сила
12 месеца след датата на въвеждане на еврото в България, освен ако двете
страни не се споразумеят за продължаване на срока. Подобни споразумения са
подписвани и с другите държави в рамките на подготовката им за
присъединяване към еврозоната.