Инвестиционният фонд на Инициативата „Три морета“ представя мащабни проекти

Румънската столица Букурещ ще бъде домакин на новото издание на бизнес форума по инициативата „Три морета“ на 7 септември т.г., съобщава Българската търговско-промишлена палата.

Инициативата „Три морета“ (3SI) е платформа за подобряване на свързаността между дванадесет държави-членки на ЕС, разположени между Балтийско, Адриатическо и Черно море. В контекста на продължителните и многобройни предизвикателства, предизвикани от войната, солидарността и стремежът на страните от инициативата „Три морета“ показват желание за намиране на иновативни модели за справяне с геополитическата ситуация. На фона на възникващите многопластови кризи бизнесът в региона се превърна в един от стълбовете на европейската устойчивост.

На бизнес форума в Букурещ страните, партньорите и инвеститорите ще бъдат призовани да погледнат отвъд настоящия контекст, отвъд негативните ефекти от военниия конфликт, пандемията, кризи на цените на енергията и прекъсвания на веригите за доставки и да предложат иновативни начини за възприемане и реагиране на икономическата реалност, възникваща в този геополитически контекст.

Целта на събитието е да бъдат представени големи проекти, със значимост за целия регион, както и да се развие дейността  на Инвестиционния фонд на Инициативата „Три морета“. По време на бизнес форума ще бъде поставен фокус на секторите: енергетика /декарбонизация – възобновяеми източници и ядрена енергетика/, транспорт /железопътен и автомобилен/ и дигитализация /киберсигурност и изкуствен интелект/.

Повече информация за форума може да бъде открита на сайта на Инициативата – https://3seas.eu/.