Италия дава добри практики за опазването на културното наследство на България

Международен форум „История и бъдеще – световното наследство на България и Италия“, който се провежда под патронажа на Министерство на културата и е организиран от посолството на Италия в София и Конфиндустрия България в сътрудничество с Италианския културен институт, Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България и от българския представител на паневропейската организация Европа Ностра ще се проведе на 2 октомври от 14:00 ч. в Националния исторически музей в София.
Целта на форума е да се споделят решения и добри практики в областта на опазването и оптимизирането на стойността на обектите на ЮНЕСКО чрез опита на Италия – страната с най-голям брой обекти, включени в списъка на ЮНЕСКО.
В рамките на това събитие се обединяват италиански и български представители на институции, експерти и бизнеса, като отварят дискусия за опазването на културното наследство и неговото бъдеще в полза на международния облик на България.

Въпреки богатото си културно наследство България е успяла да защити едва 10 обекта в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – 7 от тях са културни, 3 са природни. Към нематериалните обекти са включени Природен резерват Сребърна, Национален парк „Пирин“ и Вековните букови гори на Национален парк „Централен Балкан“, (като част от Древните и първични букови гори на Карпатите и други региони на Европа).

Културните обекти са: Боянската църква, Мадарският конник, Казанлъшката тракийска гробница, Тракийската гробница в Свещари, Ивановските скални църкви, Рилският манастир, Античният град Несебър.