Косовският земеделски министър бе гост на Международния агропанаир в Пловдив

Фатон Пеци се срещна с българския си колега Кирил Вътев

Косовският министър на земеделието, горите и развитието на селските райони Фатон Пеци бе гост на тържественото откриване на Международния земеделски панаир в Пловдив по покана на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев. Подписаното преди месец споразумение за сътрудничество в областта на земеделието и развитието на селските райони между съответните министерства на Република Косово и България даде първите ефекти на двустранното сътрудничество.

Началото на посещението си в България министър Пеци, придружен от посланик Хаджи Байрактари, започна със среща с представителите на Косовско-Българската икономическа камара Таня Дишкелова и Владимир Владимиров, които информираха министъра за целите на организацията и едновременно с това обсъдиха възможностите за сътрудничество между компаниите от Косово и България в областта на земеделието.

Дневният ред на посещението продължи с церемонията по откриването на Международния панаир Пловдив, където министърът на БПЖР Фатон Пеци заяви, че участието на косовските компании придава ценно международно измерение на панаира, насърчавайки междукултурния обмен. „Също така организацията на този панаир служи като силно потвърждение на положителните отношения и духа на сътрудничество между Министерството на земеделието, горите и развитието на селските райони и българския му колега“, заяви министър Пеци.

Министър Пеци и посланик Байрактари се срещнаха и с директора на Международен панаир Пловдив Георги Гергов, когото поздравиха за организацията. Освен министър Вътев, на церемонията присъстваха и вицепрезидентът на България Илияна Йотова, посланици, дипломати, както и многобройни представители на централната и местната власт.

Проведе се и научна конференция в рамките на Панаира, на която представителят от МБПЖР направи подробно изложение на тема: „Приложение на науката за опазване на селскостопанските култури“. Освен на науката, се набляга и на селскостопанските практики, предлагайки цялостен преглед на иновативните изследователски подходи и технологии.

По официални данни на организаторите се очаква панаирът да има над 40 000 посетители, които могат да разгледат отблизо цялостно изложение от селскостопанския сектор, включващо научно, технологично измерение, оборудване, продукти, иновации и различни услуги.