Министерството на икономиката: България може да даде успешна реализация на младите хора

Първата институция, която се включва в платформата „Bulgaria wants you“, чрез която българите в чужбина, получили висока степен на квалификация зад граница, могат да намерят своята реализация у нас, е министерството на икономиката.

„Обединени сме от идеята да работим за това България да се превърне в страна, в която младите хора да намират своята успешна реализация„, посочиха министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов и Андрей Арнаудов, председател на Движение за национална кауза (ДНК), чиято основна цел е демографията и стимулиране на завръщането на българи, които живеят в чужбина.

Министър Богданов заяви, че една от основните задачи е да се подкрепя реализацията на образовани българи от страната и чужбина. „България се развива и има отлични предпоставки за икономически ръст и увеличаване на инвестициите, но ключова тема в момента е как ефективно и своевременно да решим демографския проблем. Крайно време е да имаме един национален приоритет, около който да се обединим, и да си поставим амбициозна цел, което ще рефлектира и върху всички сектори“, подчерта министърът.

„Провеждането на прозрачна и публична политика и реализацията на подготвени хора с експертиза в администрацията е един от основните ни приоритети. Ето защо включването на ведомството в платформата е изключително важно“, изтъкна той и добави, че тя би била полезна при набирането на кандидати за работа в Министерството, търговските представителства на България в чужбина, както и в публичните предприятия към МИИ.

Двамата се споразумяха Министерството и негови представители да участват в различни инициативи като организираните от „Bulgaria wants you“ кариерни форуми за българите в страната и чужбина. Първият от тях ще бъде още в началото на ноември във Виена. На тези събития се представят свободните работни позиции и се създава среда, в която квалифицирани хора да се срещнат с бъдещите си работодатели и да изберат новото си работно място и възможностите за развитие.

Bulgaria wants you е създадена с помощта на работодателите и бизнеса, подкрепена от местната и държавна власт, с цел да привлича българите от чужбина и да задържа българите в страната на местния трудов пазар. Тя популяризира България като място за живот, кариерна реализация и създаване на семейство. Платформата предоставя актуална информация за качеството на живот и социалната среда по градове и региони и създава връзка между бизнесa и българите тук и по света чрез представяне на възможност за работа в България.