Министерството на иновациите с подкрепа по мерките за кръгова икономика

Продължава приемът на проектните предложения за процедурата „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“, съобщават от министерството на иновациите. Процедурата от Националния план за възстановяване и устойчивост е отворена за кандидатстване до 16,30 ч. на 3 октомври 2023 г.

Бюджетът на мярката е 180 млн. лв., могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост.

В сайта на министерството са публикувани разяснения, като се приемат и въпроси в системата ИСУН 2020 до 12 септември включително. Отговорите на вече отправените питания са качени в сайта на Министерството на иновациите и растежа (https://www.mig.government.bg/…/podkrepa-za-prehoda-kam…/).

Полезни съвети от експерти за попълване на електронните формуляри може да видите тук: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=QIyiAq-pt8c ▶️

ℹ Повече информация за европейската подкрепа за постигане на по-екологосъобразно производство може да видите на: rb.gy/a5uzv.