Може ли изкуствен интелект да спаси планетата?

Едно становище на Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по рециклиране

Изкуственият интелект
(ИИ) се очертава като ключов фактор за промяна и нова надежда за спасение на планетата при сегашната екологична криза.
ИИ предлага невиждани до момента възможности за анализ, прогнозиране и решаване
на проблеми, които засягат околната среда. Той е мощно средство, което може да улесни мониторинга, управлението и предотвратяването на екологични кризи. Такова е становището на Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по рециклиране.
С негова помощ процесите на рециклиране могат да бъдат оптимизирани, сортирането
на отпадъци да бъде подобрено,
а нивата на рециклиране значително увеличени, което
ще доведе до по-устойчиво бъдеще.
Ето няколко примера как се използва изкуственият интелект в областта на
екологията:

Наблюдение на биоразнообразието – използват се дронове, оборудвани с камери и ИИ, за картографиране на екосистеми и наблюдение на популации на животни. Анализирането на ДНК данни с ИИ помага за откриването на нови видове и проследяването на генетичното разнообразие.
Борба с бракониерството – използват се ИИ алгоритми за анализиране на сателитни изображения и данни от мобилни телефони за откриване и локализиране на бракониери. Прилагат се системи за разпознаване на лица с ИИ за идентифициране на бракониери от камери за наблюдение.

Опазване на застрашени видове – използват се ИИ модели за прогнозиране на местообитанията на застрашени видове и разработване на планове за тяхното опазване. Прилагат се ИИ алгоритми за анализ на данни за телеметрия, с помощта на които се следи движението и поведението на застрашени животни.
Разработване на устойчиви решения – прилагат се ИИ алгоритми за оптимизиране на енергийната консумация и разработване на екологично ефективни технологии. Използват се ИИ модели за планиране на устойчиви градове и транспортни системи.
Използване на ИИ в областта на рециклирането – с помощта на ИИ се създава нов дизайн на продуктите, така че те да се разглобяват по-лесно и да се намали използването на редкоземни метали в
производството им.
Разпознаване на рециклируеми материали – ИИ системите могат да се
обучават да разпознават рециклируеми материали в изображения и
видеоклипове, което би допринесло за увеличаване на процента на
рециклиране.
 Разработване на нови технологии за рециклиране – ИИ може да се използва
за разработване на нови и по-ефективни технологии за рециклиране на
пластмаса и електроника.
Повишаване на осведомеността за рециклиране – ИИ може да се използва за
създаване на образователни кампании и игри, които да помогнат за повишаване
на осведомеността за значението на рециклирането.

Използване на ИИ с цел промяна на начина на управление на твърдите отпадъци:
 Автоматизирани системи за сортиране – Захранвани с ИИ роботи и машини,
оборудвани със сензори, камери и алгоритми за машинно обучение, могат да
идентифицират, сортират и разделят различни видове отпадъчни материали по-
точно и по-бързо от ръчното сортиране.
 Оптимизиране на маршрута – ИИ алгоритмите могат да анализират данни за
моделите на генериране на отпадъци, условията на трафика и други подходящи
фактори с цел оптимизиране на маршрутите за събиране.
 Вземане на решения – Предсказуемият анализ, управляван от ИИ, може да
прогнозира тенденциите в генерирането на отпадъци, като помага на общините
и компаниите да планират своите дейности за тяхното управление.

С внимателно планиране и отговорно използване изкуственият интелект може да играе
ключова роля в създаването
на по-устойчиво бъдеще за нашата планета.