Откриха клуб за креативни и предприемчиви хора QD9 на среща с посолството на Италия у нас

Екипът на Дарик радио създаде платформата за развитие

QD е името на нова платформа за обмяна на идеи, промяна на процеси, менторство на
млади социални иноватори и организиране на нов тип събития, създадена от Дарик радио. Идеята на платформата, изградена на принципа на частен клуб, е да събере на
едно място хора, които имат потенциала да движат обществото напред. Иновативни
експерти, които да изграждат среда за реализация на креативни предприемчиви идеи и проекти.
“Амбицията ни е да помогнем на хората с идеи да имат достъп до повече възможности за реализация на мечтите си в България. Дълг е на Дарик като частна национална
медия да акцентира повече върху възможностите за реализация на смелите идеи,”
разказва изпълнителният директор на Дарик Христо Христов.
Не е случайно, че първата среща на клуба на Дарик се случва в Посолството на Италия
в София. “Италия за нас е пример за съчетаване на културни натрупвания и
технологичен прогрес. Като страна-символ на умело използване на soft power
възможности –
от култура и дизайн, през мода и музика, до наука, архитектура и спорт
– Италия е модел за това как да се развива едно съвременно общество. За нас е
истинска чест, че Н. Пр. Джузепина Дзара, Посланичката на Италия в България, реши
да отвори Посолството на страната за първата среща на членовете на клуба,” споделя
програмният директор на Дарик Константин Вълков.
Първите членове в клуб QD9 са поканени от екипа на Дарик радио след много
задълбочен избор.
Екипът на медията пое ангажимент пред тях да дава думата за
смислените им идеи за развитие на обществото, да провокира дебат и дискусия по
важните теми, които засягат развитието на страната.
Фокус на първата среща беше „меката сила“ – възможностите, които има България, с
акцент върху модерната култура.
Специални гости, които взеха участие в срещата са,
режисьорът Явор Гърдев, музикантите Теодора Цветкова и Trombobby, както и
министърът на културата Кръстю Кръстев и министърът на икономиката Богдан
Богданов.
Клуб QD9 е платформа за растеж. Създаден в последните дни на 2023 година от екипа
на Дарик радио, QD9 поема отговорността да заяви себе си,
да поддържа социалния си
статус на частен клуб и платформа за хора с идеи за развитието на България.
Организиран от екипа на Дарик радио, както и техни съмишленици и партньори,
клубът е създаден е на база ценностите, които отстоява. Членовете на QD9 са от
креативни индустрии и предприемаческа общност; преобладаваща възраст: 25-54
години. От темите на специалните срещи с членовете на клуба, до дрескода, този клуб
е неформален, креативен и приятелски.