Представят български храни на международен форум в Ню Йорк

Изложението Summer Fancy Food Show 2024 е от 23 до 25 юни в САЩ

Български производители може да участват със свой щанд по време на Международно изложение за хранително-вкусова промишленост Summer Fancy Food Show 2024, което ще се проведе в периода 23.06 – 25.06.2024 г. в гр. Ню Йорк, САЩ, съобщава Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Участието на малки и средни предприятия (МСП) в Summer Fancy Food Show 2024 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

FANCY FOOD SHOW е със силно изразено международно участие и е едно от най-големите в света в областта на хранително-вкусовата промишленост.  От 1955 г. Fancy Food Shows са най-големите специализирани изложби за хранителни продукти и напитки в САЩ.

Зимната Изложба в Сан Франциско и Лятната Изложба в Ню Йорк на Националната търговска асоциация в хранителната индустрия (NASFT – National Association for the Specialty Food Trade) се посещават от повече от 40 000 специалисти от над 80 страни и региони, които имат възможност да се запознаят с иновативни продукти от хранително-вкусовата промишленост като например сладкарски изделия, сирена, кафе, закуски, подправки, национална кухня, природни и органични продукти и др. На тези изложби търговци на дребно, ресторантьори, дистрибутори и други откриват разнообразие от новаторски хранителни продукти и напитки, предложени от изложителите. Изложбите се посещават от всички големи дистрибуторски мрежи  за закупуване на хранителни продукти, ръководни търговски представители, потребителската преса и друг свързан бизнес.

Миналогодишното издание на Summer Fancy Food Show е привлякло над 30 000 посетители. На изложението са участвали повече от 1100 изложители, представящи около 100 000 продукта.

За участие на Summer Fancy Food Show, Агенцията поема напълно или частично разходите на български предприятия за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Одобрените за участие предприятия, следва да поемат разходите за:

 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

Определянето на размера на самофинансиране за участие в изложението е съобразно броя на участията на дадено предприятие в прояви по текущия Проект BG16RFPR001-1.002-0001, стартирал на 11 август 2023 г:

 1. Предприятие, участващо за първи път в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по текущия проект, стартирал на 11 август 2023 г., не подлежи на самофинансиране. ИАНМСП поема 100% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.
 2. Предприятие, участващо за втори, трети и т.н. път в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по текущия проект, стартирал на 11 август 2023 г заплаща 30% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

За международно изложение за хранително-вкусова промишленост Summer Fancy Food Show 2024, в периода 23.06 – 25.06.2024 г. в гр. Ню Йорк, САЩ, размерът на сумата за възстановяване в размер на 30%,  се определя на база на разделянето на прогнозния бюджет на одобрения брой МСП участници.