Съдът реши: НАП връща ДДС след неплатена фактура от длъжник

Дружества, регистрирани по ЗДДС, които са начислили и платили ДДС към държавата, но не са получили плащане по издадената фактура, имат шанс да получат възстановяване на ДДС, информира адвокатска кантора Savov & Partners Law Firm , която спечели значимо дело за възстановяване на ДДС, начислено с фактури, които не са платени от длъжника. Решението на ВАС прилага основните принципи на европейското ДДС законодателство и релевантната практика на Европейския съд.

Съгласно решението на ВАС, НАП следва да възстанови ДДС на данъкоплатеца в случаите на невъзможност за плащане от страна на длъжника – при несъстоятелност, ликвидация и други подобни случаи, при които невъзможността за получаване на плащане е обективно установена.

„Считам това решение за значителен пробив в полза на законността и интересите на бизнеса. То представлява стъпка напред в прилагането на европейското законодателство в сферата на ДДС в България“, сподели адв. Валентин Савов от АД „Савов & Партньори“.