Обявиха условията за конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“

Кандидатстването е до 15 юли 2024 г.

Министерството на икономиката и индустрията обяви старта за кандидатстване в конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“ 2024, отворен за всички публични институции – национални, регионални и местни, с проекти в подкрепа на предприемачеството.

👉 Допустими за участие са и проекти, реализирани чрез публично-частно партньорство между публичните органи и неправителствени организации, университети, бизнес организации и представители на бизнеса. Проекти, произтичащи единствено от частни предприятия или физически лица са допустими в категорията 6 – “Отговорно и приобщаващо предприемачество”, където частни субекти, попадащи в обхвата на определението за МСП, посочено в определението за МСП (europa.eu) имат възможност да кандидатстват при условие, че проектът, за който кандидатства МСП, не е основната дейност на дружеството.
👉 Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни инициативи в областта на създаването на политики, предприемачеството или образованието и до влиянието, което са оказали върху въпросния регион или място, като показват нарастващ напредък за период от петнадесет месеца и да бъдат в една от шестте категории:
🔷 Насърчаване на предприемаческия дух;
🔷 Инвестиране в придобиването на предприемачески умения;
🔷 Подкрепа за цифровия преход;
🔷 Подобряване на бизнес средата и подпомагане на интернационализацията на бизнеса;
🔷 Подпомагане на устойчивия преход;
🔷 Награда за отговорно и приобщаващо предприемачество.

⚠ Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа – национален и европейски.
⚠ За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна!
❗Крайният срок за участие в националния етап на конкурса е 15 юли 2024 г.

Формулярът за участие, както и повече информация относно регламента на конкурса, са публикувани в интернет страницата на Министерството на икономиката и индустрията в раздел „Политики и стратегии“ – „Малки и средни предприятия“ – „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“ – https://lnkd.in/eqj6biC8.