Кръговата икономика събира експерти и политици на кръгла маса

Форумът ще се проведе на 23 февруари в София

Актуалната тема за цялата европейска общност – „Кръгова икономика 5.0. Рециклиране за устойчиво развитие“, ще бъде дискутирана на традиционната кръгла маса, организирана от Българската асоциация по рециклиране (БАР). Събитието е на 23 февруари 2024 г. от 13.30 ч. в
в столичния хотел „Балкан“. Целта е да се дискутират актуалните теми и
предизвикателства пред рециклирането и свързаното с него
законодателство и регулации в България и ЕС, опазването на околната
среда и устойчивото икономическо развитие.
За участие са поканени представители на европейските и българските
институции, законодателната и местната власт,
народни представители,
експерти от ЕС и България, водещи фирми от бранша.
Петото годишно издание на форума се утвърди като възможност за дебати в сектора, чието значение все повече нараства в контекста на Зелената сделка и глобалните усилия за постигане
на устойчиво развитие на икономиката.
На кръглата маса, с модератор г-н Бойко Василев, ще се дискутира как
могат да се постигнат целите на кръговата икономика
, чрез един цялостен
подход. Той включва интегриране на политики и пакет от мерки за
използването на преработените отпадъци в индустрията.
Ще се обсъдят и тенденциите в ЕС и България, както и прогнозите за
развитие на бранша през следващите години
. Увеличаването на дела на
отпадъците, които се рециклират и не замърсяват околната среда, е
ключова тема за дебата.
Членовете на Българската асоциация по рециклиране са утвърдени
компании, които се занимават
със събиране, съхранение, транспортиране и
механична обработка на вторични суровини. В сектор рециклиране са заети над 18 000 души.

БАР е единствената българска браншова организация, която е член на BIR, EuRIC и EFR. Това дава възможност на членовете на асоциацията да ползват правна защита, да осъществяват
външнотърговски контакти, да провеждат диалог с правителството и
европейските органи, както и да прилагат най-актуалните проучвания,
анализи и опит в областта на управлението на отпадъци.
Три са основните предимства на кръговата икономика 5.0 в областта на
рециклирането:
намаляват се отпадъците на сметищата; използват се по-
малко природни суровини; отделят се много по-малко въглеродни емисии.