МТСП връчи призове за постижения в политиката за равнопоставеност между жените и мъжете

Това е седмото издание на конкурса

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) връчи Отличителния знак
за значими постижения в изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и
мъжете за 2023 г. Призовете в седмото издание на конкурса заслужиха Техническият
университет – София, Съветът на жените в бизнеса в България, Електроенергийният
системен оператор,
Националната електрическа компания, Международното висше бизнес училище и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Наградите бяха връчени от заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Наталия Ефремова и началника на кабинета на министър Ивайло Иванов – Ирена
Цветкова.

„Основна цел на Министерството на труда и социалната политика е да насърчава
равнопоставеността на жените и мъжете
и да подпомага предотвратяването и
премахването на дискриминацията, основана на пола“, каза заместник-министър Лазар
Лазаров. В изказването си той подчерта, че българското законодателство гарантира
равни права на жените и мъжете, но за приложението им на практика са необходими
усилията на социално отговорни работодатели, организации и институции.

„Вашият пример ни дава ценен урок, че жените и мъжете се изправят пред различни
по характер трудности,
а постигането на равнопоставеност между тях създава по-
благоприятна работна среда, която насърчава служителите да усъвършенстват своите
знания и умения и води до устойчив растеж, по-висока производителност и по-добро
качество на живот“, добави заместник-министър Лазар Лазаров.

Снимки: Министерство на труда